PATAGONIA #1
PATAGONIA #1

Casein on canvas

72" x 36"

PATAGONIA #2
PATAGONIA #2

Casein on canvas

72" x 36"

PATAGONIA #4
PATAGONIA #4

Casein on canvas

72" x 36"

PATAGONIA #3
PATAGONIA #3

Casein on canvas

72" x 36"

PATAGONIA #8
PATAGONIA #8

Casein on canvas  

72" x 36"

PATAGONIA #7
PATAGONIA #7

Casein on canvas  

72" x 36"

PATAGONIA #9
PATAGONIA #9

Casein on canvas  

48" x 36"

PATAGONIA #17
PATAGONIA #17

Casein on canvas  

40" x 30"

PATAGONIA #10
PATAGONIA #10

Casein on canvas  

40" x 30"

PATAGONIA #16
PATAGONIA #16

Casein on canvas

48" x 36"

PATAGONIA #14
PATAGONIA #14

Casein on canvas

72" x 36"

WATERFALL TRYPTICH
WATERFALL TRYPTICH

Casein on canvas  

72" x 36" each

YOSEMITE WATERFALL #1
YOSEMITE WATERFALL #1

Casein on paper

30" x 22"

YOSEMITE WATERFALL #2
YOSEMITE WATERFALL #2

Casein on paper  

30" x 22"

PATAGONIA #1
PATAGONIA #2
PATAGONIA #4
PATAGONIA #3
PATAGONIA #8
PATAGONIA #7
PATAGONIA #9
PATAGONIA #17
PATAGONIA #10
PATAGONIA #16
PATAGONIA #14
WATERFALL TRYPTICH
YOSEMITE WATERFALL #1
YOSEMITE WATERFALL #2
PATAGONIA #1

Casein on canvas

72" x 36"

PATAGONIA #2

Casein on canvas

72" x 36"

PATAGONIA #4

Casein on canvas

72" x 36"

PATAGONIA #3

Casein on canvas

72" x 36"

PATAGONIA #8

Casein on canvas  

72" x 36"

PATAGONIA #7

Casein on canvas  

72" x 36"

PATAGONIA #9

Casein on canvas  

48" x 36"

PATAGONIA #17

Casein on canvas  

40" x 30"

PATAGONIA #10

Casein on canvas  

40" x 30"

PATAGONIA #16

Casein on canvas

48" x 36"

PATAGONIA #14

Casein on canvas

72" x 36"

WATERFALL TRYPTICH

Casein on canvas  

72" x 36" each

YOSEMITE WATERFALL #1

Casein on paper

30" x 22"

YOSEMITE WATERFALL #2

Casein on paper  

30" x 22"

show thumbnails